صداقت ! عدم صداقت ! کدامیک ؟

                                                                                          سالی دیگر گذشت ، سالی که ستاره های خوشبختی آغاز هر    بامداد و هر شامگاه بهانه ای ... ادامه مطلب
/ 31 نظر / 75 بازدید

پستی متفاوت !!

                     تاریخچه بازی شطرنج و تخته نرد                                                                                                   هیچ میدانید که بازی تخته نرد چگونه و توسط چه ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 85 بازدید

خشونت پنهان

                                                                                                  بنظر گاندی هفت مورد زیر که بدون هفت مورد دیگر ، خطرناک و     ویرانگر هستند :      ثروت                  ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 71 بازدید

عید غدیر ! و شب یلدا !

                                       بنگر که خلق را به که داد و چگونه گفت                                        روزی که خطبه کرد نبی بر سر غدیر                                                                                          ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 30 بازدید
                                      منهم شبی بخاطره تبدیل میشوم                                              خط میخورم ، زهستی و تعطیل میشوم                           ( ؟ )                     ... ادامه مطلب
/ 25 نظر / 41 بازدید
اسفند 88
1 پست
آذر 88
1 پست
دی 87
3 پست
آذر 87
3 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
3 پست
مرداد 87
6 پست
اسفند 86
3 پست
بهمن 86
2 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
2 پست
آبان 86
3 پست
مهر 86
3 پست
شهریور 86
2 پست
تیر 86
3 پست
خرداد 86
3 پست
اسفند 85
3 پست
بهمن 85
3 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
2 پست
مهر 85
4 پست
شهریور 85
4 پست
مرداد 85
4 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
4 پست
اسفند 84
4 پست
بهمن 84
4 پست
دی 84
5 پست
آذر 84
3 پست
آبان 84
2 پست
مهر 84
5 پست
شهریور 84
3 پست
مرداد 84
4 پست
تیر 84
2 پست
خرداد 84
5 پست